Ochrana rostlin před mrazem

Protimrazová ochrana rostlin nabírá v posledních letech na významu. Měnící se klima a stále častější výkyvy počasí přináší problémy pěstitelům rostlin po celém světě. Výrazné změny klimatu potvrzují, např. nedávno zaznamenané extrémní teploty pod mínus 40 °C v Americe nebo sníh na poušti v Tunisku. Důkazem těchto změn jsou četnější teplotní rekordy padající na našem území, extrémní sucha a opakující se jarní mrazy. Nám všem, kteří s přírodou pracujeme pak nezbývá, než se těmto novým podmínkám přizpůsobit a pokusit se negativní účinky klimatických změn eliminovat.

Na mírné zimy reaguje vegetace předčasným začátkem vegetačního období a jarní mrazy se stávají už téměř každoroční hrozbou a realitou. Decimují kvetoucí stromy, rašící letorosty, vzcházející síje rostlin. Snad nejhorší situace je v ovocnářství, teploty pod mínus 3°C zničí spolehlivě květy všech našich běžných ovocných dřevin (jabloň, hrušeň, slivoň, meruňka,..) a škody na velkoplošných výsadbách jsou vyčíslovány v řádech milionů Kč.

Při velmi nízkých a dlouhotrvajících mrazech, pod mínus 5°C (např. na jaře 2017), je ochrana rostlin před mrazem problematická a finančně náročná. Ke kropení vodou (protimrazové závlaze) je v dané lokalitě nutná značná zásoba vody, nebo je třeba tisíce kubíků vody dovážet. Finanční náklady na závlahový systém a jeho montáž jsou navíc velmi vysoké. Velmi nákladné jsou rovněž mobilní vrtule (větrníky) fungující na principu víření vzduchu. Metody založené na zakuřování a zamlžování se zase jeví jako málo účinné, zvláště za výraznějšího vzdušného proudění. Jedinou zbývající možností ochrany před mrazem je tak ohřívání - dodávání zdrojů tepla. Při ohřívání se využívá teplo vznikající spalováním různých hořlavých materiálů, např. nafty, uhlí, koksu nebo dřeva. V posledních letech se využívá hojně i parafinových svící, a také tzv. finské svíce (nařezaný špalek dřeva vyhořívající od středu). Princip všech těchto metod spočívá ve stejnoměrném rozmístění zdrojů tepla v sadu (vinici), obvykle se uvádí na 1 ha v počtu 120-350 ks ohřívadel.

K hledání účinné metody protimrazové ochrany mne přivedla vlastní nemilá zkušenost, kdy mi během 4 posledních let, i přes moji veškerou snahu, ovocné sady v květu třikrát zmrzly. Každá metoda založená na ohřívání sadu má své výhody i nevýhody. Mou snahou bylo najít metodu nejefektivnější, která bude vyžadovat co nejmenší počet zdrojů tepla na 1 ha, která má co možná nejnižší náklady na použité palivo, a přitom zachová možnost ovlivňování intenzity a délky hoření ohřívadla. Důležitým faktorem byla rovněž stálost teploty a maximální teplodržnost zdroje tepla, a to až do poslední fáze dohořívání. 

Zabýval jsem se měřením jednotlivých metod s využitím teplotních čidel, infračervených teploměrů a přesných časových snímků. Porovnával jsem délku hoření, účinnost i finanční náklady, jak dlouhodobé, tak jednorázové (na jedno opatření). Jako nejvýhodnější metoda, ze všech zmíněných a porovnávaných, se mi jednoznačně jeví metoda využívající ohřevné teplodržné koše.

 

11Fotografie0288P1060315P106032812škody mrazem2měření 2měření 4měření 11424měření 6měření 7měření 8měření 9měření 10měření 11měření 12měření 5ohřevný koš 993ohřevný koš 5ohřevný koš 10Bez názvu2 (2)Bez názvu (2)Bez názvu373

Les Agro Komplex
Radim Krestýn
tel: 776 07 12 83
email:
web: www.lesagrokomplex.cz

--------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

pásový obraceč sena OP 280

v akci za 13.500 Kč bez DPH

(16.335 Kč včetně DPH)

obraceč OP 280 4

další informace  naleznete v kategorii

Obraceče, shrabovače,..

(vlevo v liště)

 

OHŘEVNÝ KOŠ OPTIMAL 2 

v zaváděcích cenách

-koš s roštem a plech. víkem

825 Kč bez DPH

35 (2)

bližší informace v kategorii

Ohřevné koše

(vlevo v liště)

 

Jutový motouz TEX 827x4

-5 kg balení

-vysoká pevnost v tahu

-vhodný do svinovacích lisů

Fotografie0448

100% juta, cena 86 Kč/kg bez DPH

další informace v kategorii

Jutový mtouz, pytle..

(vlevo v liště)

 

Prodej medoviny:

NOVOZÁMECKÁ

 MEDOVINA

medovina 1

Vlastní produkt vyráběný  z nejkvalitnějšího medu, přírodní cestou, bez dolihování  a dobarvování.

alkohol: 13%, plněna do dvou typů lahví.

Lahev o objemu 500 ml =  110 Kč

Lahev  o objemu 1000 ml = 200 Kč

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

osivo a sazenice lesních dřevin: 

fa Salix - lesní školka, lesní semenářství

lovecké a myslivecké potřeby Brno:

http://www.ibo.cz/shop-lovecke-potreby-brno/126/